GABS - väskan som kan
bli 4 eller 3 olika modeller